Quocs

Quocs được sáng lập bởi Quốc Khánh, hiện tại làm việc ở TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trọng tâm

Quốc Khánh xây dựng các sản phẩm kỹ thuật số, bao gồm ứng dụng website, desktop và di động. Quốc Khánh thực hiện mọi thứ từ giai đoạn định hình ý tưởng, thông qua UX, UI, thiết kế, cho đến lập trình và triển khai. Quốc Khánh đã hoàn thành những dự án trong quá khứ, và tiếp tục thêm nhiều nữa trong tương lai.

Lập trình

Quốc Khánh sử dụng Javascript: React & React Native, Electron, Apollo GraphQL & Redux, styled-components, Node & Express.

Thiết kế

Quốc Khánh thiết kế song song với lập trình. Tuy nhiên, khi làm việc với nhóm, Quốc Khánh cũng thành thạo các công cụ của Adobe và Sketch.

Liên hệ

Giữ liên lạc với Quốc Khánh qua các kênh Facebook, Github, Linkedin, hay gửi đến Quốc Khánh một email.